مرتضی تبریزی خرید جدید استقلال در بین دو نیمه دیدار ذوب آهن و استقلال با حضور در کنار زمین و طی مراسمی از ذوب آهنی ها خداحافظی کرد.
تبریزی که قرار است از روز شنبه در تمرینات استقلال شرکت کند، در این دیدار در ترکیب ذوبی ها قرار نداشت و در بین دو نیمه با تصمیم مسئولان ذوب آهن از هواداران خداحافظی کرد. این خداحافظی البته برای دقایقی تحت تاثیر اشکهای مرتضی تبریزی و سعید آذری قرار داشت.
بازیکن سابق و مدیرعامل ذوبی ها در این دقایق با چشمانی اشکبار مراسم خداحافظی را برگزار کردند و رشید مظاهری نیز مهمان این مراسم بود و با کاپیتان سابق خود خداحافظی کرد.