به گزارش  ریانووستی، بر همین اساس سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی روسیه در چارچوب قانون اطلاعات شخصی، رستوران های زنجیره ای برگر کینگ را در سال آینده مورد بازرسی قرار می دهد. 
سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی این تصمیم را پس از جنجال اخیر مبنی بر جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان روس توسط برگر کینگ با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه این رستوران زنجیره ای گرفته است. 
ریانووستی به نقل از اطلاعات شبکه های اجتماعی نوشت: اپلیکیشن همراه رستوران های زنجیره ای برگر کینگ، فیلم های ضبط شده در تلفن های همراه شهروندان روس را ذخیره کرده است.
کاربرهای شبکه های اجتماعی خاطرنشان کردند که اپلیکیشن همراه برگر کینگ به عنوان مثال با وارد کردن شماره کارت های اعتباری در هنگام پرداخت صورتحساب می تواند فیلم ها را ضبط کند.
سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی روسیه بر اساس این اطلاعات از رستوران های زنجیره ای برگر کینگ در این کشور توضیح خواسته است.
برگر کینگ در پاسخ اعلام کرده است که این شرکت اطلاعات شخصی مشتریان خود را جمع آوری نمی کند و ادعاها مبنی بر ورود این اطلاعات به اپلیکیشن برگر کینگ در گوشی های تلفن های همراه بی اساس است. 
در گزارش سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی روسیه گفته شده است که برگر کینگ در برنامه بازرسی ها برای سال آینده ثبت شده است.
شرکت رستوران های زنجیره ای برگر کینگ در بسیاری از شهرهای بزرگ روسیه از جمله مسکو حضور گسترده دارد. 
برگر کینگ که در سال ۱۹۵۴ در آمریکا تاسیس شد از سال ۲۰۱۰ در روسیه اجازه فعالیت پیدا کرد.