شرکت انرژی آلمانی وینترسهال می‌گوید که پس از انقضای تفاهم‌نامه‌اش با شرکت ملی نفت ایران، دیگر به دنبال انجام پروژه‌ها در ایران نخواهد بود.

سخنگوی شرکت وینترسهال به اسپوتنیک گفت: «به منظور فراهم کردن زمینه‌ها برای فعالیت‌های بیشتر در منطقه، در آوریل سال ۲۰۱۶، شرکت وینترسهال تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت ملی نفت ایران درباره همکاری‌های احتمالی آتی امضا کرد و از آن زمان تا کنون پروژه‌های بالقوه نفتی را مورد ارزیابی قرار داده است. شرایط اقتصادی و محیط ژئوپولتیک برای تحقق این پروژه‌ها اهمیت حیاتی دارند.»

سخنگوی این شرکت آلمانی فعال در عرصه انرژی گفت: «متأسفانه، در گفتگوها با شرکت ملی نفت ایران، امکان این وجود نداشت که شرایط کلی اقتصادی به صورت قطعی مشخص شود. علاوه بر آن، وضعیت کلی سیاسی به صورت قابل توجهی مانع هرگونه تعامل با ایران در حال حاضر می‌شود. تفاهم‌نامه مورد توافق با شرکت ملی نفت ایران به زودی منقضی خواهد شد و تمدید نخواهد شد. در حال حاضر وینترشال به دنبال پروژه‌هایی دیگر در ایران نیست.»