باشگاه استقلال با ارسال نامه ای به باشگاه عجمان امارات وضعیت این بازیکن را تشریح کرد. مسئولان استقلال در نامه خود به این موضوع اشاره کردند که مامه بابا تیام باید برای جدایی از این باشگاه حتما رضایت باشگاه استقلال را بگیرد و در صورتی که این بازیکن با این باشگاه اماراتی قراردادی امضا کند، تبعات آن بر عهده این باشگاه و بازیکن است. پیش از این استقلالی ها به مدیر برنامه تیام اعلام کردند که این بازیکن به تهران سفر کند و بعد ز مذاکره با مسئولان این باشگاه رضایت آنها را برای جدایی دریافت کند.

تصویر نامه باشگاه استقلال به باشگاه اماراتی را در زیر می بینید:

13970511000435_Test_NewPhotoFree