خبرگزاری رویترز نوشت، یک دیپلمات ارشد در کابل اعلام کرد: سه نفر از کارکنان یک شرکت بین‌المللی ارائه دهنده خدمات مواد غذایی به اسم "سودکسو" کشته شده‌اند.

حشمت استانکزای، سخنگوی رئیس پلیس کابل اعلام کرد: این شهروندان ملیت هندی،‌ مالزیایی و مراکشی داشتند که ربوده و کشته شدند. ما اجساد آنها را پیدا کردیم.

یک مقام امنیتی افغانستان اعلام کرد: کارت‌های شناسایی در کنار اجسادشان پیدا شده است و ما به دنبال تایید این اطلاعات از سوی شرکت مذکور هستیم. هنوز مقامات این شرکت بین‌المللی غذا در این باره پاسخ نداده‌اند.