ونزالو ایگواین، مهاجم تیم ملی آرژانتین که امروز برای انجام تست های پزشکی به باشگاه میلان آمده بود با موفقیت این تست ها را پشت سرگذاشت.

ایگواین لحظاتی پیش با پیراهن میلان تست های پزشکی را داد تا رسما به عنوان بازیکن جدید روسونری شناخته شود.

13970511000333_Test_NewPhotoFree