فدراسیون الجزایر رسما سرمربی جدید این تیم را معرفی کرد. کسی که جای رباح ماجر را در تیم ملی این کشور خواهد گرفت. او کسی نیست غیر از جمال بلماضی تونسیایی که در الدوحیل توانسته بود یک تیم ترسناک بسازد.

سرمربی تیم ملی تونس

این خبر  چرا این قدر برای فوتبال ایران مهم است؟

کارلوس کی روش سرمربی ایران قراردادش با فدراسیون تمام شده و روز گذشته شایعه پیوستنش به الجزایر وجود داشت. البته حتی رقم این قرارداد پیشنهادی به کی روش هم خبرساز بود. اینکه به او تنها پیشنهادی ۱.۲ میلیون یورویی شده بود. سرمربی تیم ملی ایران در ۷ سال گذشته ، رقمش همیشه حدود ۱.۸ میلیون دلار تا ۲ میلیون دلار برای کار در ایران بوده است و این غیر از پاداش هایش بوده. 

اینکه از ایران برود و رقمش افتی محسوس داشته باشد شاید بخشی از همان انتقادی بود که منتقدان به فدراسیون وارد می کنند. اینکه رقم قرارداد این سرمربی از ابتدا بالا بسته شده بود.

حالا اما مسئله مهمتر برای رسانه های ورزشی ایران این است که بر خلاف نامه خداحافظی ، کارلوس کی روش پیشنهاد دست به نقد هم از جایی غیر از ایران ندارد!