روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در آخرین بروزرسانی از دروغ‌های ترامپ، از افزایش چشمگیر آنها در ماه‌های اخیر خبر داده است.

 

آنطور که این نشریه گزارش داده، ترامپ در ۵۵۸ روز گذشته، چهار هزار و ۲۲۹ بار دهان به گفتن سخن‌های نادرست باز کرده؛ وی تنها در ۲ ماه اخیر ۹۷۸ بار دروغ گفته است.

 

با محاسبه ریاضی مشخص شده که ترامپ روزانه به صورت متوسط، ۷.۶ بار دروغ گفته یا ادعای ناروا بر زبان آورده است.

 

بررسی آمار معدلی نشان می‌دهد که ترامپ به صورت متوسط هم، روند افزایشی در دروغ‌گویی داشته است؛ گزارش منتقدان ترامپ از ۱۰۰ روز اول زمامداری وی، حاکی از جاری شدن روزانه ۴.۹ دروغ بر زبان وی بود.

 

در ۲ ماه اخیر (ژوئن و ژوئیه) اما، این روند افزایشی، وارد سربالایی تندی شده و ترامپ روزانه ۱۶ بار ادعاهای نادرست داشته است.

 

یکی دیگر از شاخص‌های مورد مطالعه، میزان اصرار ترامپ بر ادعاهای نادرست خود بوده است؛ رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون ۱۵۰ ادعای ناصحیح داشته که آنها را بارها و بارها تکرار کرده است.