امیرحسین فتحی سرپرست جدید باشگاه استقلال از روزی که مدیریت آبی ها را بر عهده گرفت مصاحبه هایی کرده که نشان داده شبیه مدیران قبلی نیست. فتحی حداقل در حرف اینطور نشان داده و خودش را با دیگران متمایز کرده. او در جدیدترین مصاحبه اش با روزنامه خبرورزشی از این گفته که اهل بمب و ترقه ترکاندن نیست. او اعتقاد دارد فقط دنبال این است که با تلاش تیمی قوی تحویل هواداران بدهد.