وزارت خارجه ترکیه به تحریم دو وزیر کابینه این کشور توسط آمریکا واکنش نشان داد و از واشنگتن خواست تا از تصمیم خود بازگردد.

وزارت خارجه ترکیه هشدار داد که آنکارا به این موضع خصمانه آمریکا پاسخ خواهد داد و این اقدامات کمکی به هیچ هدفی نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش وزرای دادگستری و کشور ترکیه به دلیل آنچه نقش داشتن در بازداشت کشیش آمریکایی «اندرو برانسن» اعلام شده، تحت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند.

وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده، دارایی های آن دو بر اساس اختیارات قضایی آمریکا بلوکه شده، و مرادوات تجاری افراد با این دو وزیر ترک، ممنوع خواهد شد