به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از واشنگتن، نتایج این نظرسنجی نشان می دهد چهل و چهار درصد آمریکایی ها از بایدن حمایت می کنند در حالی که میزان حمایت آنها از ترامپ تنها سی و هفت درصد است.

بایدن تاکنون به طور رسمی تمایل خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ تایید نکرده اما بارها در مصاحبه های مختلف اعلام کرده است احتمال دارد بخت خود را در این انتخابات به بوته آزمون بگذارد.

معاون رئیس جمهور سابق آمریکا از حمایت اکثریت دموکرات ها برخوردار است به نحوی که هشتاد درصد دموکرات ها اعلام کردند در صورت شرکت بایدن در انتخابات ریاست جمهوری از وی حمایت خواهند کرد.

این نظرسنجی از بیست و ششم الی سی ژوئیه با حضور ۱۹۹۳ شرکت کننده ثبت نام شده انجام شد.