روزنامه خبرورزشی امروز گزارشی ویژه درباره مذاکرات فدراسیون فوتبال و کی روش منتشر کرده که حاوی نکات مهمی است. طبق این گزارش، حساب کارلوس در سوئیس مسدود شده و به همین دلیل فدراسیون نمی تواند برای او حتی یک ریال واریز کند. تاج به کارلوس پیشنهاد داده تا حقوق او را به صورت نقدی در ترکیه پرداخت کنند که کارلوس گفته اگر او را با این پول ها در ترکیه بگیرند، متهم به پولشویی می شود!