روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در آخرین بروزرسانی از دروغ‌های ترامپ، از افزایش چشمگیر آنها در ماه‌های اخیر خبر داده است.

آنطور که این نشریه گزارش داده، ترامپ در 558 روز گذشته، چهار هزار و 229 بار دهان به گفتن سخن‌های نادرست باز کرده؛ وی تنها در 2 ماه اخیر 978 بار دروغ گفته است.

با محاسبه ریاضی مشخص شده که ترامپ روزانه به صورت متوسط، 7.6 بار دروغ گفته یا ادعای ناروا بر زبان آورده است.