مجلس سنای آمریکا امروز-چهارشنبه- گزینه پیشنهادی «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری این کشور برای معاونت وزارت حزانه‌داری را تایید کرد.

اکنون گزینه پیشنهادی ترامپ برای اخذ تاییدیه نهایی، باید رای اعتماد سنا و مجلس نمایندگان را کسب کند.

این در حالی است که نمایندگان دموکرات اعلام کردند در مذاکرات برای تایید گزینه پیشنهادی ترامپ وقفه ایجاد خواهند کرد.

«جاستین موزینیچ» گزینه پیشنهادی ترامپ برای معاونت وزارتخزانه‌داری آمریکا، از سال گذشته به عنوان مشاور «استیون منوچین» وزیر این وزارتخانه فعالیت می‌کند.