متن این توضیحات به شرح زیر است:

در بند ۴  پیشنهادات گزارش کمیسیون اصل نود چنین عنوان شده "با توجه به اذن مقام معظم رهبری می بایست مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی صرفا در مناطق زلزله زده هزینه می شد، لیکن سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به جابجایی این مبلغ اقدام و در محل دیگری هزینه نموده است" که سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تکذیب و رد این موضوع تاکید کرد:‌ تامین نقدینگی همه تخصیصهای مناطق زلزله زده کرمانشاه از محل اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی انجام شده است.

 

بر اساس اعلام دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیصهای  انجام شده برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه از محل اعتبارات مذکور بشرح زیر است:

 

۱-پرداخت مبلغ ۱۶۴/ ۸۱۶/ ۲ میلیون ریال طی نامه شماره ۱۵۱۷۹۹۲ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۶ بابت بازسازی مناطق زلزله زده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.

 

۲- پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۲۱۰ میلیون ریال طی نامه شماره ۲۰۵۲۰۲۴ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ بابت جبران خسارت دامداران زلزله زده کرمانشاه در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت.

 

۳-پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۱۵۹ میلیون ریال بر اساس مصوبه شماره ۱۲۹۶۳۷/۵۴۹۵۷هـ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۶ هیات محترم دولت بابت جبران خسارت واحدهای دامپروری زلزله زدگان در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت.

 

۴-بر اساس مصوبه شماره ۱۴۶۵۶۴/ت۵۵۰۹۱هـ مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۶ هیات محترم دولت پرداخت مبلغ ۷۲۲/ ۸۷ میلیون ریالبابت بازسازی مناطق زلزله زده صورت گرفته است.

 

۵-بر اساس مصوبه شماره ۱۵۸۵۹۷/ت۵۵۱۶۰هـ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۶ هیات دولت مبلغ ۰۰۰/ ۴۰ میلیون ریال اعتبار به منظور جبران خسارت حوادث ناشی از زلزله کرمانشاه در اختیار وزارت کشور قرار گرفت.

 

همچنین علاوه بر اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۶ اقداماتی که از ابتدای سالجاری توسط دولت انجام گرفته به شرح زیر است.

 

۶-پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱ میلیون ریال در قالب تنخواه گردان بابت جبران خسارات ناشی از زلزله در استان کرمانشاه طی نامه شماره ۳۵۷۶۹ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.

 

۷-اخذ مصوبه از هیات محترم دولت به شماره ۱۷۹۹۶/ت۵۵۴۴۷هـ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۷ که منجر به پرداخت مبلغ۳۹۰/ ۵۳۵/ ۲ میلیون ریال اعتبار به بنیاد مسکن جهت جبران خسارات ناشی از حوادث زلزله کرمانشاه به منظور ساخت و بازسازی ساختمانهای حادثه دیده از زلزله  گردید.

 

۸- علاوه بر موارد فوق الذکر تخصیص اعتبارات استانی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به صورت صد در صد پرداخت شد.

 

موارد مشروحه فوق، ‌  موید این نکته است که نقدینگی تمام تخصیص های مناطق زلزله زده کرمانشاه از محل اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی تامین شده و  مطالبی در خصوص جابجایی این مبلغ و هزینه کرد آن در سایر موضوعات صحیح نمی باشد.

 

شایسته است افراد و رسانه ها قبل از هرگونه اعلام نظر و ایجاد شبهه در افکار عمومی از صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل نمایند.

 مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل