سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دلایل سفر هیات ناظر ایرانی به زیمباوه گفت: به دعوت دولت این کشور یک هیات از سوی جمهوری اسلامی ایران ب منظور نظارت بر حسن اجرای برگزاری انتخابات به آن کشور سفر کرد. هیات ناظر ایرانی ضمن بازدید از تعدادی از مراکز رای‌گیری و همچنین نظارت بر کار شمارش آرا، هیچگونه تخلفی در جریان برگزاری و شمارش آراء این انتخابات مشاهده نکرد.

قاسمی افزود: از نظر هیات نظارت ایران، انتخابات اخیر در زیمبابوه به صورت آزاد، مسالمت آمیز، منصفانه و در عین حال معتبر بر گزار شده است.