این مرکز افزود : پیرو درج خبری در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر بازداشت معاون وزیر صمت ضمن تکذیب این موضوع به اطلاع می‌رساند هیچکدام از معاونین وزیر در بازداشت نبوده و پیش از این هم بازداشت نشده اند .