به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پنتاگون اعلام کرد: قرارداد فروش ۳۰۰ موشک ضد زره از نوع "هل‌فایر AGM-۱۱۴" به ارزش ۳۰ میلیون دلار به کویت و قرارداد فروش ۲۸ سامانه موشکی ضد تانک "تاو" به ارزش ۸۰ میلیون دلار به بحرین را امضا کرده است.

طبق اعلام وزارت دفاع آمریکا شرکت لاکهید مارتین مسئول اجرای این قرارداد با کویت خواهد بود.

وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد: کویت با خرید این موشک‌ها توانایی دفاعی خود را افزایش خواهد داد اما این سلاح توازن قدرت در منطقه را تغییر نداده‌ است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: قرارداد فروش سلاح به بحرین که یک شریک مهم برای آمریکا در منطقه است به تقویت امنیت این هم‌پیمان اصلی در خارج از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کمک خواهد کرد. این قرارداد توسط شرکت ریتیون آمریکا اجرایی خواهد شد.بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد، با قرارداد فروش سلاح به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار به کویت و بحرین موافقت کرده است.

 

 

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پنتاگون اعلام کرد: قرارداد فروش ۳۰۰ موشک ضد زره از نوع "هل‌فایر AGM-۱۱۴" به ارزش ۳۰ میلیون دلار به کویت و قرارداد فروش ۲۸ سامانه موشکی ضد تانک "تاو" به ارزش ۸۰ میلیون دلار به بحرین را امضا کرده است.

طبق اعلام وزارت دفاع آمریکا شرکت لاکهید مارتین مسئول اجرای این قرارداد با کویت خواهد بود.

وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد: کویت با خرید این موشک‌ها توانایی دفاعی خود را افزایش خواهد داد اما این سلاح توازن قدرت در منطقه را تغییر نداده‌ است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: قرارداد فروش سلاح به بحرین که یک شریک مهم برای آمریکا در منطقه است به تقویت امنیت این هم‌پیمان اصلی در خارج از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کمک خواهد کرد. این قرارداد توسط شرکت ریتیون آمریکا اجرایی خواهد شد.بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد، با قرارداد فروش سلاح به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار به کویت و بحرین موافقت کرده است.

 

 

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پنتاگون اعلام کرد: قرارداد فروش ۳۰۰ موشک ضد زره از نوع "هل‌فایر AGM-۱۱۴" به ارزش ۳۰ میلیون دلار به کویت و قرارداد فروش ۲۸ سامانه موشکی ضد تانک "تاو" به ارزش ۸۰ میلیون دلار به بحرین را امضا کرده است.

طبق اعلام وزارت دفاع آمریکا شرکت لاکهید مارتین مسئول اجرای این قرارداد با کویت خواهد بود.

وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد: کویت با خرید این موشک‌ها توانایی دفاعی خود را افزایش خواهد داد اما این سلاح توازن قدرت در منطقه را تغییر نداده‌ است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: قرارداد فروش سلاح به بحرین که یک شریک مهم برای آمریکا در منطقه است به تقویت امنیت این هم‌پیمان اصلی در خارج از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کمک خواهد کرد. این قرارداد توسط شرکت ریتیون آمریکا اجرایی خواهد شد.