به گزارش جمیل السید یکی از نمایندگان پارلمان لبنان به موضع گیری سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان که گفته بود هرگز به سوریه سفر نمی کند، واکنش نشان داد.

وی در توییتی اعلام کرد: حریری گفته است که محال است که به سوریه سفر کند حتی اگر معادلات در منطقه به هم بخورد؛ طبق قانون اساسی نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه از سوی پارلمان با دیگر وزیران کابینه است و باید منافع کشور را در نظر بگیرد. درباره موضع شخصی ات درباره سوریه در آن آزاد هستی اما اگر منفعت و مصلحت لبنان ایجاب کند تو وظیفه داری که به سوریه بروی.

زیاد اسود از دیگر نمایندگان پارلمان لبنان نیز ضمن انتقاد از حریری گفت: وی با تشکیل کابینه به شکل توزیع سهمها تعامل می کند و راه حل جدی ندارد.

وی با انتقاد از موضع گیری وی درباره سوریه بیان کرد: منافع کلی باید بر منافع شخصی ارجحیت داشته باشد.

امیل امیل لحود نماینده سابق پارلمان لبنان نیز گفت: حرفهای سعد حریری درباره عدم تمایل برای سفر به سوریه ناگهانی است. احدی در سوریه از حریری نخواسته که به این کشور سفر کند و وی اصلا فرد نامطلوب در سوریه است. هنگامی که بحث هماهنگی با سوریه و اصلاح روابط با آن در سطح رسمی مطرح می شود منظور ما حریری نیست بلکه از فردی صحبت می کنیم که سوریه به وی اعتماد داشته باشد و علیه سوریه توطئه نکرده باسد و به تروریستها کمک نکرده باشد.

وی افزود: از حرفهای حریری می توان فهمید که وی ترجیح می دهد که فرد دیگری اگر هماهنگی با سوریه واجب باشد، نخست وزیر شود. یعنی اینکه منفعت عالی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که به دنبال فردی دیگر برای نخست وزیری بود.

شایان ذکر است که سعد حریری نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان گفته بود که محال است تحت هیچ شرایطی به سوریه برود و با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کند.