عنوان قیمت زنده تغییر زمان
بیت کوین ۷۵۴۲.۱ -۴.۹۰ ۵/۱۰ ۱۱:۰۰
اتریوم Ethereum ۴۱۹.۷ -۰.۳۴ ۵/۱۰ ۱۱:۰۰