در جلسه علنی امروز مجلس شورای نمایندگان با اولویت طرح اصلاح قانون چک موافقت کردند.

از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن امروز ۱۲۱ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به این طرح داده شد.