خبرگزاری فرانسه گزارش داد، دیوید شیری ویوم، قاضی دادگاه منطقه‌ای کاندو این افراد را که از حامیان شیخ الزکزاکی، روحانی شیعه نیجریه‌ای هستند، از اتهامات ارتکاب جرایم در جریان تظاهرات سال ۲۰۱۵ مبرا دانست و اعلام کرد که شواهد کافی برای ادامه این پرونده وجود ندارد.

دادستان‌ها گفته بودند که این افراد برای حمله به کاروان نظامی توکور بوراتای، رئیس ارتش، توطئه چینی کرده بودند.

یکی از وکلای مدافع گفت:‌ دادگاه با توجه به اینکه شواهد کافی وجود نداشت، این پرونده را مختومه اعلام کرد. این یک پیروزی بزرگ است.

الزکزاکی که به سازماندهی این حمله متهم شده، از ۲۰۱۵ و با وجود حکم دادگاه برای آزادی وی، هنوز در بازداشت است.

دادگاه منطقه‌ای نیجریه قرار است روز پنجشنبه درخواست قرار وثیقه را برای این شیخ شیعه بررسی کند.

تخمین زده می‌شود که ۱۰۰ نفر دیگر از حامیان این شیخ در ارتباط با تظاهرات ۲۰۱۵ در بازداشت باشند.

گروه‌های حقوق بشری، ارتش نیجریه را به کشتار بیش از ۳۰۰ تن از اعضای گروه حامیان این شیخ شیعه و دفن آن در گورهای دسته جمعی متهم کرده‌اند.