نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته قانونی تصویب کردند که انقلابی در سیستم اداری کشور ایجاد می کند. تصریح قانون جدید برای ممنوعیت سریع بازنشسته ها برای فعالیت در کرسی های مدیریتی بیش از ده هزار جایگاه شغلی مدیریتی را در انتظار مدیران جوان قرار می دهد. این قانون در ورزش هم انقلابی ایجاد می کند. بر اساس این قانون در فدراسیون فوتبال هم که بعد از کرسی وزارت ورزش ، مهمترین جایگاه ورزشی محسوب می شود ، چالشی بزرگ ایجاد می کند. 

در این فدراسیون از مهدی تاج تا علی کفاشیان و احتمالا محمدرضا ساکت، فریدون اصفهانیان، محمود اسلامیان و حیدر بهاروند، عباس ترابیان و کاظم سلیمانی  و همه آنهایی هستند که دیگر باید به فکر انتقال از قدرت باشند.

 بر اساس قانون جدید دیگر حتی گرفتن مجوز از هیات دولت مقدور نیست و ایثارگران هم از مشمولیت این طرح خارج می شوند. تنها وزرا و نمایندگان مجلس از حق امتیاز ویژه برخوردار هستند و البته بندی هم وجود دارد برای جانبازان بالای ۵۰ درصد. 

از این جمع مدیران فدراسیون فوتبال تنها مهدی تاج، رئیس فدراسیون است که درصد جانبازی دارد. او هم البته آخرین مدرک جانبازی که به نهادهای مسئول در وزارت ورزش ارائه کرده بوده، کمتر از ۵۰ درصد و حدود ۴۵ درصد بوده است. 

رئیس فدراسیون که در دو سال گذشته بارها با انتقادهایی از سوی علی کریمی و دیگر منتقدان روبرو بوده است، با این قانون جدید، چالشی بزرگ برای ماندن در فدراسیون فوتبال خواهد داشت.

تاج شاید بخواهد مثل علی کفاشیان به قانون فیفا اشاره کند و فشار برای کنار رفتنش از این شغل را در تضاد با اساسنامه فدراسیون فوتبال و به نوعی دخالت دولت در امور ورزش تلقی کند که البته اساسنامه این اختیار را به او می دهد. 

اگرچه خودش در اولین واکنش با ابراز اینکه اگر حضورش غیرقانونی باشد، به قانون تمکین می کند، سعی کرده تا نشان دهد قصد استفاده از چنین ابزاری را ندارد. اگرچه ممکن است او به دنبال این برود تا باری دیگر اسناد پزشکی مرتبط با آثار سال های جنگ را بررسی کنند تا از این بند بتواند استفاده کند و در فدراسیون فوتبال بماند.

 ولی در صورت ابلاغ قانون، بازنشستگانی که حکم بازنشستگی آنها صادر شده، مثل علی کفاشیان، تاج و سایرینی که از آنها نام برده شد، در اولویت برای ترک پست های‌شان هستند و فدراسیون ۵ ستاره مهدی تاج حالا یا با خودش یا بدون او، شکلی جدید به خود خواهد گرفت. 

با قانون جدید احتمال حضور افرادی مثل مهدی محمد نبی در پست دبیرکلی فدراسیون فوتبال هم منتفی می شود و گزینه هایی مثل علی رغبتی به این پست نزدیک تر خواهند شد!