رویترز گزارش داد، وزارت امور خارجه نروژ روز سه شنبه اعلام کرد که اسلو از رژیم صهیونیستی خواسته است تا دلایل و مستندات حقوقی مربوط به توقیف کشتی حامل پرچم نروژ در آبهای مجاور نوار غزه را ارائه دهد.

وزارت امور خارجه نروژ همچنین اعلام کرد که دیپلماتهای این کشور اروپایی در فلسطین اشغالی به ۵ تبعه نروژی حاضر در میان ۲۲ مسافر و خدمه بازداشت شده این ناو، کمک کنسولی ارائه کرده اند.

گفتنی است که دو اسرائیلی سوار بر این ناو به سرعت آزاد شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.

«تورستین داهله» رئیس یک گروه نروژی موسوم به «کشتی رانی به سمت غزه» که انتقال محموله های کمک بشردوستانه به نوار غزه را سازمان دادند، تأکید کرد که این نخستین کشتی حامل کمکهای بشردوستانه نروژ برای شکستن محاصره غزه توسط مزدوران رژیم صهیونیستی است.

وی همچنین گفت که مأموریت این کشتی کوچک، صلح آمیز است و احتمال اینکه تهدیدی برای امنیت اسرائیل بشمار رود، بسیار بعید است.