یک هواپیمای متعلق به شرکت ایرومکزیکو روز سه شنبه در ایالت دورانگو در نزدیکی فرودگاه  دچار سانحه شد. به گفته فرماندار این ایالت هیچ آمار رسمی از تلفات یا جراحات این سانحه در دست نیست.