مایک پنس معاون ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت، آمریکا دخالت در انتخاباتش را تحمل نخواهد کرد.

پنس گفت: «درحالیکه دیگر کشور‌ها ملزم به داشتن این توانایی هستند، این واقعیت است که روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ما مداخله کرد. این یک قضاوت درست و شفاف جامعه اطلاعاتی ما است ورئیس جمهور اعلام کرد که ما نتیجه گیری جامعه اطلاعاتی را قبول می‌کنیم. هدف روسیه این بود که با ایجاد اختلافات و شکاف و هر گونه تلاشی برای دخالت در انتخابات ما به دموکراسی ما آسیب برساند و این امر مجاز نخواهد بود. اگر چه نتیجه آراءتغییر حقیقتا تغییر نکرد، اما اجازه هر گونه تلاش برای مقابله با دمکراسی ما داده نخواهد شد.»

وی افزود: «آمریکا هرگونه دخالت خارجی در انتخاباتش را از طرف هر کشوری تحمل نخواهد کرد؛ نه از روسیه، چین، ایران، کره شمالی و یا هر طرف دیگری.»