یک منبع محلی گفت، افراد مسلح این سه خبرنگار را در ۲۳ کیلومتری شهر «سیبوت» واقع در مرکز جمهوری آفریقای مرکزی کشته اند .

رسانه های محلی اعلام کرده اند، سفارت روسیه از حضور این خبرنگاران در این کشور مطلع نبوده است. 

رسانه های محلی و منطقه ای اشاره ای به عاملان این کشتار و انگیزه های آن نکرده اند.

روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۸ شماری مربی نظامی برای آموزش نیروهای آفریقای مرکزی به این کشور اعزام کرده و مقادیری اسلحه نیز در اختیار ارتش این کشور قرار داده است و مشاور امنیتی رئیس جمهوری این کشور نیز روسی است.

جمهوری آفریقای مرکزی کشوری است در مرکز آفریقا کهسال ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت و پایتخت آن شهر بانگی است. ۸۰ درصد جمعیت این کشور را مسیحیان و ۱۵ درصد آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.