مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سیاست‌های ضدایرانی رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد.

محمد البرادعی در پیامی توئیتری خطاب به ترامپ نوشت: «تو نمی‌توانی یک توافق که از سوی همگان یک [پایه اساسی]در نظرگرفته می‌شود را نادیده بیانگاری، کشوری را تهدید کنی، مقامات آن را تحقیر کنی و سپس به شیوه‌ای تهاجمی خواهان مذاکره شوی.»

مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اقدام ترامپ در خروج از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید ضد جمهوری اسلامی ایران را اقداماتی توصیف کرد که از سوی جامعه بین‌المللی مردود انگاشته شده‌اند.

به گفته البرادعی، «توافق‌ها مبتنی بر اعتماد، همسازی و احترام متقابل و نه ارعاب و تهدید هستند.»