در فهرست جدید ماهیانه فدراسیون جهانی شطرنج (ماه آگوست) ساراسادات خادم الشریعه با ۲۴۱۲ واحد ریتینگ با یک پله صعود نسبت به ماه قبل در رده پنجاه و چهارمین شطرنج بازان برتر بانوی جهان ایستاده است.

در بخش استاندارد شطرنجبازان ایران پرهام مقصودلو با ۲۶۳۶ واحد ریتینگ درصدر قرار دارد. پویا ایدنی با ۲۵۹۹ واحد ریتینگ در رده دوم و سید محمد امین طباطبایی با ۲۵۹۰ واحد در جایگاه سوم ایستاده اند. علیرضا فیروزجا، امیررضا پوررمضانعلی، احسان قائم مقامی، مسعود مصدق پور ، شاهین لرپری زنگنه ، آرین غلامی و سید جواد علوی در رده های بعدی جای گرفتند.

در بخش استاندارد دختران شطرنجباز ایران سارا سادات خادم الشریعه با ۲۴۱۲ واحد ریتینگ در صدر جدول قرار دارد.

آتوسا پورکاشیان با ۲۳۳۳ واحد ریتینگ در رده دوم و میترا حجازی پور با ۲۲۸۵ واحد در جایگاه سوم ایستاده اند.

غزل حکیمی فرد، مبینا علی نسب، مطهره اسدی ، هانیه خلجی ،  درسا محمد ابراهیم خان، آناهیتا زاهدی فر و وصال حامدی نیا در رده های بعدی جای گرفتند.

ایران با میانگین ۲۵۴۲ ریتینگ همچنان در رده بیست و هشتم جهان قرار گرفته است. ایران در آسیا همچنان در رتبه سوم قرار دارد.

کشورمان در ابتدای سال ۲۰۱۵با میانگین ۲۴۷۹ در رده ۵۱ جهان و ششم آسیا قرار داشت.