خبرگزاری آناتولی نوشت، بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، درآمد ترکیه از گردشگری در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۸ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ۳۱ درصد افزایش به ۱۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار رسید.

در این دوره بیش از ۱۶ میلیون گردشگر خارجی وارد ترکیه شده که این میزان نسبت به همین دوره از سال گذشته ۳۰.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس در نیمه نخست سال ۲ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۴۳۹ گردشگر روس وارد ترکیه شده است.

شمار گردشگران روس در این مدت نیز ۴۰.۵۶ درصد افزایش داشته اشت. پس از روسیه، آلمان با ۱ میلیون ۵۶۰ هزار و ۲۵۱ گردشگر در جایگاه دوم قرار گرفتند.

این میزان حاکی از آن است که شمار گردشگران آلمانی نسبت به ۶ ماه نخست سال ۲۵.۱۵ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است، شمار گردشگران ایرانی دوره مذکور نیز در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته با ۱۳.۴۸ درصد افزایش به۱ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۱۱۱ تن رسیده است. با این حساب ایران سومین کشوری است که بیشترین شمار گردشگر را در این دوره در ترکیه داشته است.

گرجستان نیز با بیش از حدود ۹۸۸ هزار گردشگر در جایگاه چهارم قرار گرفت.

متوسط سرانه هزینه های گردشگران خارجی در این دوره ۶۲۹ دلار بوده است.