محمودرضا حقی فام افزود: خاموشی ها در هفته جاری نسبت به هفته قبل و دو هفته گذشته بسیار کمتر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در دو هفته آینده با توجه به تغییر آب و هوا و به مدار آمدن دو واحد نیروگاهی جدید خاموشی ها به حداقل برسد.