پدری در پنیسلوانیا به جرم قتل دختر بی گناهش دستگیر شد.

 طبق گزارش پلیس، دونالد مایر ۶۰ ساله، دختر ۱۲ ساله‌اش را به جرم آرایش کردن به قتل رسانده است.

دونالد در اعترافات خود به پلیس گفت: من کیارا را چون آرایش کرده بود زجرکشش کردم، دختر در سنی که داشت حق و اجازه استفاده از وسایل آرایشی را نداشت.

به گفته‌های پزشکی قانونی، لب و چشمان دختر بیچاره با نخ و سوزن دوخته شده بود و با خونریزی زیاد بر اثر ضربات متعدد چاقو به قفسه سینه‌اش درگذشت.

یکی از دوستان دونالد که برای کاری به پیش او آمده بود با چهره بی‌خیال وی که نوشیدنی هم می نوشید و کنار جسد خونین کیارا نشسته بود رو به رو شد.

زمانی که دوست دونالد با این صحنه دردناک مواجه شد خیلی پنهانی فورا با پلیس تماس گرفت و او را لو داد.

پلیس پس از ثبت اظهارات و گزارش پزشکی قانونی، دونالد را برای مجازات به دادگاه فرستاد.

دادگاه این پدر بی رحم به زودی برگزار خواهد شد.

قتل دختر 12 ساله به دست پدرش به دلیل آرایش کردن