دیوان محاسبات کشور در نامه ای به محمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به افزایش نیازهای ارزی وزارت ورزش و جوانان ( فدراسیون ها و باشگاه ها ) درخواست کرد برای کاهش تقاضاهای هیجانی و غیرضرور، برنامه ریزی دقیقی در خصوص لزوم اردوهای تدارکاتی و نظارت بر تعداد افراد اعزامی (ورزشکار، مربی، همراه و ...) صورت گیرد.

در بخش دیگری از نامه دیوان محاسبات به وزارت ورزش و جوانان آمده است: موکداً می بایست در اختصاص سهمیه ارزی برای فدراسیون ها و باشگاه ها دقت نظر کافی را به عمل آورد و نسبت به نظارت دقیق و جامع بر پرداخت و هزینه کرد این مبالغ ارزی اقدامات لازم را صورت داد.

همچنین در این نامه تاکید شده است: «مستدعی است مراتب به نحوه مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه آن دستگاه متبوع از جمله فدراسیون های ورزشی اعلام گردد.»

شایان ذکر است در راستای وظایف قانونی محوله، نظارت و رسیدگی لازم در این خصوص در دستور کار حسابرسی ورزشی این دیوان خواهد بود و مراتب به مراجع قانونی ذیربط گزارش و در صورت تخطی از قوانین و مقررات مربوطه، موضوع به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد.