در توئیت وی آمده است؛ آقای نوبخت امروز در جمع کارکنان سازمان برنامه و بودجه گفته استعفا می دهد البته از سخنگویی دولت.

به گزارش دنیای اقتصاد نوبخت در این جلسه که در سالن غدیر برگزار شده است با تاکید بر نقش سازمان برنامه در دوران تحریم ها تاکید کرده است که رئیس سازمان برنامه صلاح نیست سخنگوی دولت باشد.

 

photo_2018-07-31_14-36-11