سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از بررسی موضوع سوال از رییس‌جمهور در جلسه امروز این فراکسیون خبر داد و گفت که به دلیل اصرار اعضا، فراکسیون سوال از رییس‌جمهور را پیگیری خواهد کرد.

سیدحسین نقوی حسینی در توضیح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان ولایی، گفت: در ابتدای این جلسه موضوع سوال از رییس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه تعداد امضاها به اندازه کافی است فراکسیون مقرر کرد که موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

وی همچنین گفت: از آنجا که دستور جلسه امروز مجلس، انتخاب یک عضو حقوقدان شورای نگهبان بود فراکسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت اعلام کرد که این فراکسیون به آقای ره‌پیک رای دهند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه را تعیین نامزدهای فراکسیون برای عضویت در بین‌المجالس جهانی عنوان و خاطرنشان کرد که لیست نامزدهای فراکسیون برای عضویت در کمیته اجرایی بین‌المجالس جهانی به مجلس معرفی خواهد شد.