النشره گزارش داد، کسانی که با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در کاخ "بعبدا" دیدار کردند، از دیدار احتمالی سعد حریری، نخست وزیر لبنان با عون و یا جبران باسیل، وزیر خارجه این کشور در ۲۴ ساعت پیش رو به منظور سرعت بخشیدن به تشکیل دولت جدید خبر دادند.

دیدار کنندگان با عون تاکید کردند: فردا در روز ارتش، دانشکده افسری "الفیاضیه" شاهد صحنه‌ای خواهد بود که تشکیل دولت محور اصلی آن است و سخنرانی میشل عون در این روز نقطه عطفی برای آغاز عملکرد نهادهای قانون اساسی از طریق سرعت بخشیدن به تشکیل دولت جدید خواهد بود.

این افراد افزودند: از آنجایی که عون از همان ابتدای مکلف شدن حریری به تشکیل دولت بر ضرورت توافق برای رسیدن به یک معیار واحد در انتخاب اعضای کابینه تاکید دارد، بنابراین احتمال داده می‌شود که حریری در این دیدار ترکیب کابینه خود را با یک معیار واحد به عون ارائه دهد که اگر اینگونه باشد تشکیل دولت جدید دور نخواهد بود.

از سوی دیگر روزنامه الاخبار لبنان نوشت که فرانسه به منظور حمایت از تشکیل دولت جدید لبنان یک تحرک دیپلماتیک را با عربستان و چند کشور دیگر پیش می‌برد.

این روزنامه در ادامه نوشت، دیدار سفیر فرانسه در لبنان با مقامات این کشور در قالب یک اقدام و حرکت بی سر و صدا صورت گرفت که هدف از این حرکت سرعت بخشیدن به تشکیل دولت جدید لبنان پس از شناسایی نقاط اشتباه و گره‌های آن است.

این روزنامه در ادامه آورد: فرانسه به مقامات لبنان گفته که اجرای توافقات صورت گرفته در کنفرانس رم ۲ و "سیدر" مستلزم سرعت بخشیدن به تشکیل دولت جدید است، خصوصا اینکه طی هفته‌های گذشته چند هیئت فرانسوس و اروپایی قصد سفر به لبنان را داشتند اما سفر خود به لبنان را تا تاریخ تشکیل دولت به تعویق انداختند.