امیر دریادار حسین خانزادی روز سه شنبه در نشست خبری مسابقات بین المللی نظامی ارتش های جهان به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رشته غواصی در دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر، در پاسخ به سئوالی درخصوص موضوع بستن تنگه هرمز اظهار داشت: این موضوع یک مقدمه و اصولی دارد. کارکرد تنگه ها به باز بودن آنها است و اگر بسته باشد، فاقد ارزش است.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: قطعا تحریم‌هایی که به صورت ظالمانه درخصوص ایران مطرح می‌شود، بر کارکردهای تنگه هرمز نیز اثر می‌گذارد و باید بدانیم که در محیط بین الملل، خروجی یک تصمیم تنها یک کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهد و‌ بر اقدامات دیگران هم تاثیر دارد.