تحولات پیرامونی ایران پس از خروج امریکا از برجام وارد فضای جدیدی شده و روند غیر قابل پیش بینی را طی می کند. این روند در حال حاضر به جدال لفظی بین مقامات رسیده و هر آن تحولات جدیدی را متصور است. در این باره با نادر انتصار  استاد ممتاز دانشگاه آلابامای امریکا گفت و گو کرده ایم که از نظر میگذرانید.

 

تقابل ایران و امریکا در طول چهل سال گذشته فراز و نشیب بسیاری داشته و با تغییر حاکمان و دولتها روندهای متفاوتی را طی کرده است. اما این روند به جنگ و برخورد سخت نظامی نرسیده است. به نظرتان در حال حاضر چه روندی وجود دارد. در امریکا حکومتی سر کار است که حتی برخورد نظامی را هم میتواند در دستور کار خود داشته باشد؟

 

در طول چهل سال گذشته رابطه ایران و آمریکا رابطه ای به شکل نه صلح نه جنگ بوده است.  در حال حاضر نیز رابطه ایران و آمریکا به همین شکل است.  ولی در دولت کنونی آمریکا تدوین و شکل گیری سیاست آمریکا در مورد ایران تقریبا به طور کامل زیر نظر نئو کانهای ایران ستیز اداره میشود.  مایک پومپئو و جان بولتون و همکاران نزدیک آنها در این مورد نقش اساسی دارند.  لذا در مقطع کنونی احتمال برخورد نظامی بین آمریکا و ایران بیشتر از هر زمانی در این چهل سال اخیر وجود دارد      

 

 به نظر شما افکار عمومی جهان چه نگاهی به جمهوری اسلامی ایران دارد؟ پس از برجام به نظر می رسید نوعی نگاه مثبت نسبت به ایران شکل گرفته بود و افکار عمومی بینالمللی، برجام را تلاش ایرانی ها برای تعامل با جهانیان و رویکرد نرم به آن می دانستند. در حال حاضر خروج امریکا از برجام این روند را به چه سمتی برده است؟ به عبارت دیگر، تصویر بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

 

افکار عمومی جهان به جمهوری اسلامی ایران همواره نوساناتی داشته است.  همانگونه که شما گفته اید, پس از برجام نوعی نگاه مثبت نسبت به ایران در بعضی کشورها شکل گرفته بود ولی نگاه منفی در مورد ایران حتی بعد از برجام در برخی دیگر از کشورها باقی مانده بود.  به طور کلی افکار عمومی جهان در مورد ایران از طریق مطبوعات غربی شکل میگیرد نه از طریق ارتباط مستقیم با ایران و فرهنگ آن.  بنابراین جای تعجب نیست که نگاه منفی در مورد ایران همواره ادامه داشته است.        

 

 

 رسانه های مختلف تلاش بسیاری برای ایجاد تصویری مبهم و نگران کننده از ایران القا میکنند.  به نظر شما، این تصویر به چه میزان با واقعیت منطبق است؟

 

اطلاعات رسانه های مختلف و خبر نگاران آنها در مورد ایران بسیار ضعیف است و رسانه های غربی, به خصوص رسانه های آمریکائی, نه تنها دیگر حضوری در ایران ندارند بلکه طوطی وار تبلیغات ضد ایرانی دول و گروهای فشار خود را تکرار میکنند.  کشورهائی مانند عربستان و امارات هزینه های عظیمی در مطبوعات و اتاق های فکری در غرب برای تبلیغات ضد ایرانی خرج کرده و میکنند که اینها نیز در پخش تصویری مبهم و نگران کننده از ایران نقش مهمی دارند