‌احسان ناصر در گفت‌وگو با ایسنا‌، اظهار کرد: نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت جویای کار بر جمعیت فعال است‌. با خروج جمعیت بیکار از جمعیت فعال(مثلاً بر اثر یأس از یافتن کار) بدون اینکه وضعیت اشتغال بهبود پیدا کند، شاخص بیکاری بهبود یافته در حالی که وضعیت اشتغال بهبود نیافته است.

 

وی ادامه داد: لذا شاخص دیگری در کنار این آمار تعریف شده که به شناخت بهتر وضعیت کمک کرده، در حالی‌که کمتر به آن پرداخته می‌شود.

 

ناصر اضافه کرد: این شاخص به معنای نسبت جمعیت جویای کار، جمعیت در سن کار است، به طوری که برای خواننده چگونگی وضعیت فضای شغلی را ترسیم می‌کند؛ اینکه فرهنگ بهبود شاخص، حاصل بهبود واقعی "بیکاریست" یا خروج عده‌ای از جمعیت فعال.

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: طبق تعاریف گفته شده نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری اثرات متقابل بر یکدیگر دارند، ناگفته نماند چگونگی تعریف "جمعیت شاغل" در ایران با استانداردهای توسعه یافته تفاوت‌های اساسی داشته و خود محل اشکال است اما با این وجود نسبت اعداد استخراج شده، در صورت قیاس صحیح با آمارهای جهانی، از وضعیت وخیم ایران در شاخص بیکاری جهانی خبر می‌دهد.

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درخصوص اهمیت گردشگری در رفع مشکلات بیکاری استان، خاطرنشان کرد: مسلماً توجه به گردشگری به معنای تهیه چادر و وسایل گردشگری رایگان در پارک‌ها برای مسافران رهگذر نیست.

 

 ناصر افزود: توجه صحیح به گردشگری توسط بخش حاکمیتی استان معانی زیادی دارد که باید به آنها توجه کرد.