مهدی مهدوی کیا به تازگی به عنوان سرمربی تیم زیر 21 ساله های هامبورگ انتخاب شده. کسی که فوتبال خودش در اروپا را نیز با تیم بزرگسالان هامبورگ شروع کرد و حالا به عنوان سرمربی پایه های این باشگاه انتخاب شده. مهدوی کیا همانطور که در تصویر می بینید در عکس دسته جمعی کادر فنی هامبورگی ها حضور دارد.