ستاره پرتغالی یوونتوس که در ازای ۱۱۷ میلیون یورو به تیم تورینی پیوست برای اولین بار در جمع  بازیکنان یووه حاضر شد.