به گزارش پایگاه خبری آی ۲۴ از تارنمای عبری زبان واللا براساس این نظرسنجی که دوشنبه شب منتشر شد،۱۰۰ درصد گروه های عرب نیز با این قانون مخالف هستند.

این نظرسنجی اعلام کرد، ۸۵ درصد از افرادی که خود را متمایل به گروه های راست گرا می دانند، موافقت خود را با این قانون نشان داده اند.

همچنین ۴۹ درصد از گروه های میانه رو نیز موافقت خود را با این قانون اعلام کرده اند درحالی که ۴۵ درصد از آنان مخالف این قانون نژادپرستانه هستند.

این نظرسنجی نشان می دهد، حدود ۸۵ درصد ساکنان سرزمین های اشغالی با این قانون جنجالی و نژادپرستانه موافق هستند، درحالی که ۳۴ درصد، مخالف آن هستند.

براساس این نظرسنجی ۹۲ درصد از حزب حاکم (لیکود) به رهبری «بنیامین نتانیاهو» با این قانون موافق هستند درحالی که چهار درصد نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) ۲۸تیرماه گذشته لایحه تبعیض‌آمیز کشور یهود را به صورت نهایی تصویب و به قانون تبدیل کرد.

براساس این قانون تبعیض‌ آمیز سرزمین فلسطین وطن تاریخی ملت یهود تلقی و در آن تاکید شده است که تنها این قوم حق تصمیم گیری درباره این سرزمین را دارند.

به موجب این قانون، بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است، زبان عبری به عنوان زبان رسمی اعلام می شود و نقش زبان عربی را کمرنگ تر از پیش خواهد کرد.

این قانون نژادپرستانه تاکنون با محکومیت بسیاری از کشورهای اسلامی، عربی و دیگر کشورهای حق طلب همراه بوده است.