حمید زمان‌زاده معاون پژوهشکده بانک مرکزی : 

با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وضعیت بازار می‌توان تورم ٢۵درصدی برای امسال و تورم ٢٠درصدی را برای سال ٩٨متصور بود. 

از آنجا که عامل اصلی افزایش نرخ تورم ارز است و اثرات افزایش نرخ ارز بین دو تا سه ماه آثار خود را روی تورم تخلیه می‌کند.

 در ماه‌های اخیر حجم زیادی ارز برای واردات کالاهای اساسی وارد سامانه نیما شد اما کالاها با نرخ ارز آزاد در بازار در حال فروش است پس برای مردم فرقی نخواهد داشت؛ چه ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومان دولتی باشد چه ٩ هزار تومان بازار، آنها کالاهای مصرفی خود را با قیمت ارز آزاد خریداری می‌کنند.

مگر اینکه دولت توانایی کنترل و نظارت بر قیمت توزیع کالا در بازار را داشته باشد که تجربه نشان داده است چنین توانایی‌ای وجود ندارد