سید محمود مرعشی، فرزند آیت‌الله مرعشی درباره پدر می‌گوید: «آیت‌الله نجفی تا هنگام وفات موفق به زیارت خانه خدا نشدند، تا واپسین روز‌های عمر بار‌ها از ایشان سوال می‌شد چطور تا حالا مشرف نشده‌اید؟ می‌فرمود: مستطیع نشدم!»

یک وقتی شخصی گفت: «آقا این همه پول در اختیار شما هست، شما چگونه مستطیع نشدید؟»

فرمود: «این پول‌ها از آن من نیست، مال وجوهات، سهم امام و سهم سادات، مطالبه عبّاد و زکوات است و من نمی‌توانم این‌ها را برای خود صرف کنم و به مکه مشرف شوم، در حالی که از خودم هیچ چیزی در دنیا ندارم، پس من مستطیع نیستم.»

دیگری گفت: «یک وقت ممکن است کسی شما را مهمان کند»، در پاسخ فرمود: «من باید بدانم آن پولی که می‌خواهم با آن مرا مهمان کند، از کجا تامین شده است؛ خدای ناکرده پول‌های شبهه‌ناک نباشد، دلم می‌خواهد که پول از آن خودم باشد.»