گاف وزیر خارجه جدید انگلیس در اعلام تابعیت همسرش

 جرمی هانت وزیر خارجه جدید انگلیس امروز در ابتدای دیدار با همتای چینی خود در پکن، همسر خود را ژاپنی معرفی کرد؛ این در حالیست که همسر وی چینی است.

وی پس از این رویداد که رسانه های جمعی از آن به عنوان «گاف بزرگ» یاد کردند، گفت: چه اشتباه وحشتناکی.

وزیر خارجه جدید انگلیس در سخنانی در این خصوص گفته بود: همسر من ژاپنی است، همسر من چینی است. چه اشتباه وحشتناکی! همسر من چینی است و فرزندانم هم نیمه چینی هستند.

«لوسیا گو» همسر وزیر خارجه انگلستان اهل کشور چین است و آن ها در سال ۲۰۰۹ میلادی با هم ازدواج کرده اند.

وزیر خارجه انگلیس امروز در راستای بحث پیرامون روابط پسابرگزیت به چین سفر کرده است.