مسئولان باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات امیر قلعه نویی پیشکسوت خود با  او به توافق رسیدند.

پس از مذاکرات انجام شده میان سرمربی اسبق استقلال و مدیران این باشگاه، امیر قلعه نویی بخش قابل توجهی از مطالبات خود از باشگاه استقلال را بخشید و طرفین برای نحوه پرداخت این مطالبات به توافق رسیدند.