باشگاه ستقلال مطالبات ۵۰ میلیونی مهدی قائدی را به حساب فدراسیون فوتبال واریز کرد تا این مبلغ بابت حق انتقال قائدی به حساب باشگاه بوشهری واریز شود. 

در چند روز گذشته شایعات زیادی درباره شکایت باشگاه بوشهری از استقلالی ها به دلیل این اتفاق شنیده می شد.حتی خبر رسیده بود که بوشهری ها می خواهند تا قائدی را به تیم شان برگردانند که با واریز مطالبات ۵۰ میلیون تومانی دیگر خطری استقلال را تهدید نمی کند.