محمدعلی رجایی در دولت ابوالحسن بنی‌صدر، او را به عنوان گزینه تصدی وزارت ارشاد به مجلس معرفی کرد.

دوزدوزانی بعد از کسب رای اعتماد در سال ١٣٥٩ نام وزارت ارشاد ملی را  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر داد.

یکی از اقدامات او در دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعطیلی این وزارتخانه برای مورد بازبینی قرار دادن کارکنانش بود.

در دوره وزارت او اداره کل فعالیت‌های هنری، اداره تالیف و ترجمه، تئاتر شهر، ارکستر سمفونیک تهران، اداره کل نظارت و نمایش فیلم، اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی از وزارت فرهنگ و اموزش عالی منفک و در وزارت ارشاد ادغام شد.

همچنین  برای امور سینماها معاونت سینمایی را در این وزارتخانه تشکیل داد تا امور سینماها سر و سامان بگیرد. دوزدوزانی امور حج و زیارت را دوباره به سازمان اوقاف واگذار کرد تا وزارت ارشاد تمرکز بیشتری به مقوله‌های فرهنگی داشته باشد.

همچنین ترجمه‌ای از قرآن توسط عباس دوزدوزانی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفت، چاپ شده است.

عباس دوزدوزانی که به علت بیماری در بیمارستان بستری بود، عصر روز یکشنبه ۷ مرداد ماه در سن ۷۶ سالگی از دنیا رفت.