براساس اطلاعات به دست آمد امروز نرخ معاملاتی ارز معادل ۱۰ هزار و ۲۰۰ تا ۱۰ هزار و ۲۵۰ تومان بوده است در حالی که نرخ معاملات در بازار غیررسمی امروز در سطح ۱۱ هزار تومان است.

با وجود عرضه ارز با قیمتی کمتر از بازار، تقاضای چندانی در بازار ثانویه برای ارز دیده نمی‌شود و گفته می‌شود یکی از دلایل نبود تقاضا، ‌بی‌اطمینانی از آینده قیمت‌هاست.

واردکنندگان گروه کالایی سوم با تصور اینکه به زودی دولت برنامه جدیدی در حوزه ارز اجرا کرده و به تبع آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد، فرایند خرید را متوقف کرده‌اند.