خبرگزاری سودان گزارش داد، سالوا کر، رئیس جمهور سودان جنوبی در پیام خود به عمر البشیر، همتای سودانی‌اش به مسائل مربوط به روابط دوجانبه و از سرگیری استخراج نفت از دوم سپتامبر اشاره کرده است.

فرستاده سالوا کر و وزیر نفت سودان جنوبی این نامه را به مقامات سودان تحویل داده است.

در دیدار عمر البشیر با وزیر نفت سودان جنوبی، مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات ملی و مدیر دفاتر ریاست جمهوری سودان نیز حضور داشتند.

وزیر نفت سودان جنوبی اعلام کرد: از دوم سپتامبر استخراج روزانه ۴۵ هزار بشکه نفت از سر گرفته می‌شود.

این مقام سودان جنوبی اعلام کرد که با دستور رؤسای جمهور دو کشور، وی به همراه ازهری عبدالقادر، وزیر نفت و گاز سودان از تعدادی از میدان‌های نفتی در سودان جنوبی بازدید کرده تا از مقدمات ازسرگیری استخراج نفت اطمینان حاصل گردد.